logo společnosti AGRO Teplice, a.s. Úvodní strana Kontakt

 
 

 

Oznámení o změně vlastnických vztahů ve společnosti AGRO Teplice, a.s.

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že dnem 1.4.2010 došlo ke změně vlastnických vztahů ve společnosti AGRO Teplice, a.s., IČ 28512090, se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové 843. Tímto dnem společnost přestala být součástí seskupení AGROFERT HOLDING, a.s. a přešla do vlastnictví firmy CYRRUS AGRO, a.s. IČ 29200911, se sídlem Brno, Veveří 3163/111, jež je součástí skupiny CYRRUS, a.s. Se změnou vlastníka společnosti rovněž došlo ke změně ve složení statutárních orgánů společnosti.

CYRRUS, a.s. byla založena v roce 1995, v tomtéž roce zahájila rovněž svou činnost. Zaměřuje se především na burzovní obchody v systému SPAD pražské burzy a obchodování na akciových trzích v Polsku, Maďarsku, Turecku, Německu a USA. V současnosti je CYRRUS, a.s. největší mimopražskou makléřskou společností a jedním z největších českých obchodníků s investičními certifikáty. Výše uvedeným krokem rozšířila společnost své aktivity i do oblasti zemědělství, kterou považuje z hlediska podnikání za perspektivní.

Představenstvo tímto garantuje všem obchodním partnerům, že struktura společnosti AGRO Teplice, a.s. ani její podnikatelské aktivity se touto změnou nemění. Nový vlastník společnosti má prioritní zájem na pokračování ve všech obchodních aktivitách s cílem upevnit a zefektivnit vztahy se stávajícími obchodními partnery a řady svých partnerů rozšířit. Je si vědom, že tohoto může být dosaženo pouze vzájemnou důvěrou obou stran a korektními obchodními vztahy výhodnými pro všechny. Představenstvo společnosti dále vyslovuje přesvědčení, že současný management společnosti má dostatečné kompetence a fundovanost, aby výše uvedené naplnil.

Dovolte mi, abychom Vám všem popřáli hodně zdraví a úspěchů v naší společné podnikatelské činnosti.

S úctou

  představenstvo společnosti
AGRO Teplice, a.s.
V Teplicích dne 12.4.2010  


Na začátek stránky