logo společnosti AGRO Teplice, a.s. Úvodní strana Kontakt

 
 

Charakteristiky krmných směsí

 

Nabídka krmných směsí:

prasata:  ČOS , A1 , A2 , A3 , KPB , KPK
drůbež:  K1 , K2 , BR1 , BR2 , BR3 , KR2 , KR3 , KZK , N I , N II
králíci:  KK , KKK
doplňková krmná směs pro koně:  DOK


Krmné směsi pro prasata
Směs je určena pro systém časného odstavu selat. S přikrmováním se může začít již od 10.dne stáří selat. Po odstavu (28.den stáří) se selata krmí kompletní směsí při současném přístupu k nezávadné pitné vodě. Krmná směs se zkrmuje do přibližně osmého týdne stáří.
Na začátek stránky
Směs je určena pro výkrm prasat od hmotnosti cca 17 kg do 35 kg. Zkrmuje se jako jediné krmivo s tím, že prasata musí mít zajištěn stálý přístup k nezávadné pitné vodě. Směs je možno krmit ad libitum nebo dávkovaně. Při dávkovaném krmení se spotřeba krmné směsi pohybuje od 1,40 - 1,60 kg/KD.
Na začátek stránky
Směs je určena pro výkrm prasat od 35 do 65 kg živé hmotnosti. Zkrmuje se jako jediné krmivo. Prasatům je třeba zajistit stálý přístup k nezávadné pitné vodě. Při dávkovaném krmení se příjem krmiva pohybuje od 1,75 kg do 2,2 kg/KD.
Na začátek stránky
Směs je určena jako jediné krmivo pro výkrm prasat od 60 - 65 kg živé hmotnosti. Směs se zkrmuje při zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Při dávkovaném krmení se pohybuje denní dávka ve výši 2,30 - 3,0 kg/KD.
Na začátek stránky
Směs zabezpečuje plnohodnotnou výživu prasnic v době od odstavu selat do 110 dnů březosti. Zkrmuje se suchá nebo mírně zvlhčená. Denní dávka směsi se pohybuje kolem 2,40 kg. Zapuštěným prasničkám a prasnicím po 1.vrhu lze dávku krmné směsi zvýšit až na 2,70 kg. Prasničky musí mít stálý přístup k nezávadné pitné vodě.
Na začátek stránky
Směs se zkrmuje asi od 110.dne březosti prasnice do doby odstavu selat v množství 2,40 kg denně. Tři dny před očekávaným porodem se krmná dávka sníží na 1,70 kg, další den na 1,20 kg a den před porodem na 0,70 kg. V den porodu se zkrmuje 0,50 kg směsi při zajištění dostatečného množství vody. První den po porodu se krmná dávka opět zvýší na 1,50 kg a postupně se zvyšuje až na 2,50 kg denně. Od čtvrtého dne se dávka upravuje podle počtu kojených selat. Prasnice, která má 10 selat dostane 6,40 kg směsi denně. Při menším nebo větším počtu selat se dávka snižuje nebo zvyšuje na každé sele o 0,40 kg směsi. Poslední tři dny před odstavem se dávka snižuje o třetinu, a v den odstavu se nepodává směs žádná. Současně se omezí běžný pitný režim prasnice.
Na začátek stránky
 
Krmné směsi pro drůbež:
Směs je určena pro výživu nosného i masného typu kuřat do 6.týdnů stáří. Směs se zkrmuje ad libitum. Orientační spotřeba směsi na jedno odchované kuře činí 1,5 kg. U kuřat Hisexe hnědého směs zkrmujeme do stáří 4.týdnů. Orientační spotřeba směsi je v tomto období 0,5 kg.
Na začátek stránky
Směs je určena pro výživu nosného i masného typu kuřat od 6.týdnů stáří. Směs se zkrmuje ad libitum. U některých plemen je nutné provádět restrinkci krmení dle dosahované růstové křivky dle technologického postupu. Orientační spotřeba směsi na jedno odchované kuře činí 1,5 -2,0 kg.
Na začátek stránky
Směs je určena pro předvýkrm brojlerů od 1.dne do 21.dne stáří. Zkrmuje se jako jediné krmivo v sypké formě ad libitum. Potom zajišťujeme pozvolný přechod krmení na směs BR2, zejména, je-li zkrmována v granulované formě. Orientační spotřeba směsi na 1 kus je 0,80 kg.
Na začátek stránky
Směs je určena pro II.fázi výkrmu brojlerových kuřat od 22.dne stáří do konce výkrmu s tím, že 7 dnů před předpokládaným vyskladněním se zkrmuje směs bez antikokcidika. Směs se krmí ad libitum jak v sypké, tak v granulované formě. Orientační spotřeba krmné směsi na 1 ks od 22.dnů do 50.dnů je 2,90 - 3,0 kg.
Na začátek stránky
Směs se zkrmuje brojlerovým kuřatům 5-7 dní před porážkou. Krmí se ad libitum. Výhodné je zkrmování směsi ve formě granulí. Orientační spotřeba směsi na 1 kus v uvedeném období zkrmování je 1,10 - 1,60 kg.
Na začátek stránky
Směs se zkrmuje jako jediné krmivo ve druhé fázi výkrmu a odchovu krůt. Směs je možno zkrmovat v sypké nebo granulované formě. Orientační spotřeba směsi na 1 ks činí 4,5 kg.
Na začátek stránky
Směs je určena pro třetí fázi výkrmu brojlerových krůt od 9. - 12.týdne stáří. Zkrmuje se jako jediné krmivo ad libitum. Nesmí se zkrmovat krůtám v posledním týdnu před porážkou. Orientační spotřeba směsi na 1 krůtě je přibližně 6,5 kg.
Na začátek stránky
Směs je určena pro odchov kuřic nosného typu. Zkrmuje se v sypké formě ad libitum ve stáří 13. - 19.týdnů. U hybrida Hisexe hnědého se do stáří l5.týdnů provádí kvantitativní restrinkce krmení, po té se přechází na krmení ad libitum. Orientační spotřeba směsi je 4,0 kg v závislosti na období zkrmování a typu hybrida.
Na začátek stránky
Směs je určena pro nosnice v první fázi snášky. Se zkrmováním se začíná ve stáří 20. - 21.týdnů (nejdříve však v 19.týdnu). Směs se zkrmuje ad libitum.
Na začátek stránky
Směs je určena pro nosnice v druhé fázi snášky. Na rozdíl od první fáze, kdy se krmí směs ad libitum, se spotřeba krmiva snižuje o 5%. Denní příjem směsi by měl činit 102 - 106 g.
Na začátek stránky
 
Krmné směsi pro králíky:
Směs je určena především pro výkrm králičích brojlerů nebo odchovu masných plemen. Dávkování směsi se řídí normovanou potřebou pro jednotlivé kategorie zvířat.
Na začátek stránky
Směs je určena především pro výkrm králičích brojlerů nebo odchovu masných plemen. Dávkování směsi se řídí normovanou potřebou pro jednotlivé kategorie zvířat. Spotřeba kompletního krmiva by měla být do 3,0 kg na 1 kg přírůstku včetně krmiva spotřebovaného samicí. Směs nelze zkrmovat minimálně počet dnů odpovídající ochranné lhůtě vzhledem k přítomnosti antikokcidika.
Na začátek stránky
 
Krmná směs pro koně:
Směs se používá jako doplněk krmné dávky koní spolu se senem a dalšími objemnými krmivy. Dávkuje se též dle vytížení, množství a kvality zkrmovaného sena popř. dle plemenné příslušnosti. Směs není vhodná pro hříbata a vysokobřezí a kojící klisny.
Na začátek stránky