logo společnosti AGRO Teplice, a.s. Úvodní strana Kontakt

 
 

Hlavní a doplňkové činnosti

Nákup, ošetřování, skladování a odbyt rostlinných výrobků

 -  Nákup a prodej rostlinných výrobků včetně jejich technologického ošetření
    a skladování je hlavní činností společnosti. Provozuje se na střediscích
    v Proboštově, Mirošovicích, Sedleci u Mostu, Žatci, Zdicích a Hořovicích
 -  Do nákupní činnosti je zahrnováno vážení výrobku, laboratorní rozbor pro
    stanovení jakostních znaků a fyzické předání výrobku k jeho
    technologickému ošetření před uložením do skladu.
 -  Technologickým ošetřením - čištěním a sušením - je dosahováno
    požadovaných parametrů pro odbyt nebo další skladování výrobku.
    Technologické ošetření je prováděno i v průběhu skladování, vznikne-li na
    základě periodických kontrol výrobků potřeba jeho dalšího přečištění nebo
    dosušení.
 -  Proces nakupování, ošetřování, skladování a prodej rostlinných výrobků
    se řídí organizačními směrnicemi pro systémy řízení podle norem ISO.

Prodej hnojiv a chemikálií

 -  Prodej chemických přípravků na ochranu rostlin a prodej hnojiv navazuje
    na obchodní činnost s rostlinnými výrobky.

Prodej krmiv

 -  Maloobchodní prodej krmiv se provádí především v prodejně Proboštov,
    ale i na střediscích v Mirošovicích, Sedleci u Mostu, Žatci, Zdicích
    a Hořovicích.

Prodej stavebnin

 -  Prodej stavebnin se realizuje především na středisku v Proboštově.
 -  Sortimentní složení je vymezeno převážně potřebami drobných stavebníků.

Prodej nafty

 -  Prodej nafty se realizuje především na středisku v Žatci.

Na začátek stránky